שבת עולמית / השעה התיעודית / "ממשלת החרפה" – 75 שנה להקמת שלטון וישי
האזינו לתכנית: