שבת עולמית / השעה התיעודית / ביכורים בהתיישבות העובדת (חג עולמי)
האזינו לתכנית: