שבת עולמית / השעה התיעודית / איפה הן הלוחמות ההן – נשים לוחמות בתש"ח שודר בשמחת תורה
האזינו לתכנית: