שבת עולמית / השעה התיעודית / כ"ט בנובמבר - 70 שנה לתכנית החלוקה
האזינו לתכנית: