שבת עולמית / השעה התיעודית / שיחת 2 רגליים מאיר בן דב
האזינו לתכנית: