שבת עולמית / השעה התיעודית / שבעים שנה לבריגדה היהודית
האזינו לתכנית: