שבת עולמית / השעה התיעודית / חצי מאה ועוד שנה – חמישים ואחת שנים למלחמת 6 הימים מנקודת ראות העולם הערבי
האזינו לתכנית: