שבת עולמית / השעה התיעודית / קליפת אגוז בים סוער - תכנית בעקבות החוק "יום לציון היציאה והגרוש של היהודים מארצות ערב ומאירן".
האזינו לתכנית: