שבת עולמית / השעה התיעודית / הבריחה

המוסד לעלייה ב' פעל לפני קום המדינה כנגד מדיניות ההגירה הבריטית לעלייה המונית לארץ ישראל מאירופה ההרוסה לאחר מלחמת העולם השנייה.

משתתפים: דר' מרדכי נאור - חוקר ההיסטוריה של ארץ ישראל, דר' מירי נהרי - יו"ר עמותת מורשת הבריחה, מנחם בן ימי - מפעילי המוסד לעלייה ב'

האזינו לתכנית:

תודתינו נתונה למר דוד אוחיון, מאזין אדוק, שהכין את האינדקסים שבאתר כדי לסייע למאזינים למצוא נושאים שמעניינים אותם.