שבת עולמית / השעה התיעודית / "כשהתרבות נרצחה" – משדר מיוחד לציון עלייתו של היטלר לשלטון
האזינו לתכנית: