שבת עולמית / השעה התיעודית / יום הזיכרון הבילאומי לציון השואה
האזינו לתכנית: