שבת עולמית / השעה התיעודית / (שבועות) - שיחה בשתי רגלים ד"ר יצחק קלינטון ביילי
האזינו לתכנית: