שבת עולמית / השעה התיעודית / (שבועות) - שיחה בשתי רגליים פרופ' טוביה פרילינג
האזינו לתכנית: