שבת עולמית / השעה התיעודית / שישים שנה למאורעות ואדי סליב
האזינו לתכנית: