שבת עולמית / השעה התיעודית / תשעים שנה למאורעות תרפ"ט

שבוע איום שבו נרצחו 133 יהודים. ההלם היה העצום אך גם התוצאות שלו היו דרמטיות. 

עורך ומגיש: יצחק נוי, 
משתתפים: ד"ר מרדכי נאור, עמוס גורן ויגאל גרייבר, 
מביאים לשידור: יגאל בוטון וחדוה אלמוג, מפיק: תומר שלפניק, ביצוע טכני: אמיר שמואלי.

האזינו לתכנית: