שבת עולמית / השעה התיעודית / 109 שנה למותו של הרצל
האזינו לתכנית: