שבת עולמית / השעה התיעודית / וועדת פרומקין

ועדת פרומקין החלה לשבת על המדוכה בינואר 1950. היא יצאה בחריפות נגד תפיסת העולם שנהגה בארץ לפיה עולים חדשים חייבים להיכנס לכור ההיתוך ולצאת ממנו צברים, מודרניים, חילוניים ואנשי תנועה העבודה. היא תקפה את הניסיון החינוכי של השנתיים הראשונות של מדינת ישראל לכפות את ההוויה הישראלית החדשה של היישוב הוותיק ולהתעלם מייחודן של עדות ישראל ומסורותיהן. הוועדה ביקרה בחריפות את הכפייה האנטי דתית. מאוחר יותר, הביאה להקמתן של שתי מערכות חינוך - מערכת חילונית ומערכת דתית. מסקנות אותה ועדת חקירה, שדוד בן גוריון עמד מאחוריה היו בלתי צפויות מבחינתו - אבל מאירות עיניים. תמונת החינוך במדינת ישראל היום, 2020, שואבת מאותה ועדה רחוקה שאי אפשר להגזים בחשיבותה.

הבאה לשידור: יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ביצוע טכני והפקה: ליטל אטיאס.

האזינו לתכנית:

תודתינו נתונה למר דוד אוחיון, מאזין אדוק, שהכין את האינדקסים שבאתר כדי לסייע למאזינים למצוא נושאים שמעניינים אותם.