שבת עולמית / השעה התיעודית / ילד ללא צל

מלחה"ע השנייה, שבאירופה הסתיימה לפני 75 שנה, הותירה אחריה מיליוני פליטים רבים חסרי בית, ביניהם בלטו עשרות אלפי יהודים, אולי יותר, שניצלו ממחנות המוות וביניהם אלפי ילדים יהודים – לעולם לא נדע כמה. חלקם ניצלו ממחנות המוות עצמם, חלקם התגלגלו בדרכי אירופה כחיות בר, וניצלו, חלקם נמסר על ידי אימהות לנשים נוצריות מפני שהאימהות היהודיות הבינו כי הן עצמן נידונו לאבדון והיה בהן שילוב של קור רוח והיגיון שהכתיב להן את ההכרח לנסות להציל לפחות את ילדיהן הרכים. הסיפורים ועוסקים לא רק בגבורת המשפחות שהצילו אותם מציפורני הנאצים - אלא בגורל הילדים היהודים לאחר המלחמה כשגופים מארה"ב וישראל ניסו להחזיר אותם לעמם – לא תמיד בהצלחה. נדבר על שניים מהילדים האלה. 

הבאה לשידור: חדוה אלמוג ויגאל בוטון, ביצוע טכני והפקה: ליטל אטיאס  

האזינו לתכנית:

תודתינו נתונה למר דוד אוחיון, מאזין אדוק, שהכין את האינדקסים שבאתר כדי לסייע למאזינים למצוא נושאים שמעניינים אותם.