שבת עולמית / השעה התיעודית / 50 שנה למבצע רימון

רימון 20 הוא שם הקוד שנתן צה"ל למארב שהניח חיל האוויר הישראלי לחיל האוויר הסובייטי. במהלך הקרב שהתפתח, הופלו חמישה מטוסי קרב רוסיים מיג 21. שלושה מטייסיהם נהרגו במקום. זה קרה בשלהי מלחמת ההתשה ואנו מציינים 50 שנה לאירועים האלה. האמנם היה הכרח באותו הקרב האווירי? התגרות של הננס הישראלי בענק הסובייטי? מה היו משמעויותיו של הקרב ומהן היום? 

הבאה לשידור: יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ביצוע טכני והפקה: דבורה סוויס
הצילום: אתר חיל האוויר 

האזינו לתכנית:

תודתינו נתונה למר דוד אוחיון, מאזין אדוק, שהכין את האינדקסים שבאתר כדי לסייע למאזינים למצוא נושאים שמעניינים אותם.