שבת עולמית / השעה התיעודית / שבעים שנה לועידת השטן - שידור מיוחד לציון 70 שנה לועידת ונזה
האזינו לתכנית: