שבת עולמית / השעה התיעודית / שואת יהודי הונגריה
האזינו לתכנית: