שבת עולמית / השעה התיעודית / מי אתה ליאון ברז'ה?

סיפורו של קאפו באושוויץ: היסטוריה, פוליטיקה וזיכרון. 
בהשתתפות פרופ' טוביה פרילינג מאוניברסיטת בן גוריון
מגיש: יצחק נוי
עורך: יגאל בוטון
צילום: עטיפת הספר בהוצאת רסלינג

האזינו לתכנית: