שבת עולמית / השעה התיעודית / דו"ח האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

על הדו"ח האחרון ששפך אש וגופרית על לימודי השואה באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. הדו"ח הביע דאגה חמורה מפני אובדן הבכורה העולמית במחקר השואה, שעד לשנים האחרונות היה בידי מלומדים ישראלים. הדו"ח גם מביע חשש מפני עיוות סיפור השואה הן בשל בורות והן מתוך כוונות זדון והתחמקות של מדיונות אירופאיות ושל חוקרים אירופאיים.

השתתפו: פרופ' ישראל ברטל – האוניברסיטה העברית; פרופ' דינה פורת – אוניברסיטת תל אביב; ד"ר ליאת שטייר לבני – מכללת ספיר.

(צילום: מתוך הטוויטר של האקדמיה למדעים)

האזינו לתכנית: