שבת עולמית / השעה התיעודית / 50 שנה למותו של גמאל עבד אל נאצר

נשיא מצרים בשנים 1970- 1954. היה קצין שלחם בישראל במלחמת עצמאות, העלה לגבהים חדשים את רעיון הפאן ערביות עם הניסיון להקים אימפריה מוסלמית כדוגמת החליפות הראשונה. נאצר לא היה אנטישמי אבל בתוכניותיו לא היה מקום למדינת ישראל, כך הפך לגדול אויביה. ישראל הייתה זו שחיסלה את חלומותיו והביאה למותו המוקדם בגיל 52, בספטמבר 1970 מהתקף לב, שבעה שבועות לאחר תום מלחמת ההתשה. 

השתתפו: פרופ' עמנואל סיון, האוניברסיטה העברית; פרופ' אמציה ברעם, אוניברסיטת חיפה; פרופ' יורם מיטל, אוניברסיטת בן גוריון.

צילום: Getty Images 

האזינו לתכנית: