שבת עולמית / השעה התיעודית / מאה שנה להקמת ההסתדרות הכללית

משדר מיוחד לציון הקמתה של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ-ישראל , בחיפה ב- 4.12.1920. החוקרים שהשתתפו הסבירו, בין היתר, את הצלחתה בכך שההסתדרות הציונית בראשותו של ד"ר ארתור רופין העמידה לרשות ההסתדרות הכללית הון התחלתי שהזניק אותה קדימה. ההסתדרות כאיגוד עובדים, נטלה על עצמה משימה לאומית של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל - תופעה שלא היה לה אח ורע בתולדות תנועות הפועלים בעולם.

השתתפו: פרופ' אביבה חלמיש: האוניברסיטה הפתוחה; פרופ' אבי בראלי: אוניברסיטת בן גוריון; פרופ' דני גוטוויין: אוניברסיטת חיפה.

צילום: ד"ר אבישי טייכר

האזינו לתכנית:

תודתינו נתונה למר דוד אוחיון, מאזין אדוק, שהכין את האינדקסים שבאתר כדי לסייע למאזינים למצוא נושאים שמעניינים אותם.