שבת עולמית / השעה התיעודית / ימי הרדיו

על ארבעת העשורים הראשונים (1932-1972) לקיומו של השידור העברי בארץ-ישראל ובישראל עם "קול ישראל" וב"גלי צה"ל", שתי תחנות הרדיו היחידות שפעלו אז. המשתתפים ניסו גם להבין מדוע בני עדות המזרח לא זכו לייצוג הולם מעל גלי האתר העבריים. התשובה היחידה שניתנה בחצי פה הייתה: יהירות ועליונות עדתית.

השתתפו: ד"ר מרדכי נאור, לשעבר מפקד "גלי צה"ל"; פרופ' רפי מאן, אוניברסיטת אריאל; איזי מן, לשעבר עורך ושדרן ב"קול ישראל".

האזינו לתכנית: