שבת עולמית / השעה התיעודית / "נהיה כולנו חלוצים"

על תנועת "החלוץ" בפולין בשנים 1936 – 1923 ובתרומתה העצומה לגיבוש הישוב העברי בארץ ישראל בשנות העלייה השלישית והרביעית. הדרך הקשה מאוד שהבחורות והבחורים נטלו על עצמם כדי להכשיר גוף ונפש לעלייה לארץ ישראל, מחצבת האבנים בקולסובו למשל, נראתה קיצונית מידיי בעיני חלק ממנהיגות הישוב בארץ ישראל. ברל כצנלסון סלד ממנה בגלוי ודרש דרכים יותר מתונות על מנת לקרב נוער יהודי לתנועה הציונית. למרות זאת, השפעת תנועת "החלוץ" על כל הישוב היהודי בארץ ישראל הייתה גדולה מאוד.

השתתפו: ד"ר צבי צמרת, מכללת שערי מדע ומשפט;  ד"ר רונה יונה, אוניברסיטת תל-אביב ומכללת אורנים; יעל שוהם, קיבוץ גבעת השלושה;

צילום: החלוץ בגרודנו, 1920 - Polish Jews Yivo Archives

האזינו לתכנית: