שבת עולמית / השעה התיעודית / מאה ושבע עשרה שנים אחר כך

על דמותו של בנימין זאב הרצל שהלך לעולמו בכ' בתמוז תרס"ד (1904): האם מעשיו של חוזה המדינה משפיעים על חיי היום יום במדינת ישראל 2021 והאם האנטישמיות שהניעה למען הקמת מדינה יהודית – עדיין קיימת עפ"י העקרונות שאותם הרצל תאר בכתביו?

השתתפו: פרופ' דינה פורת,  אוניברסיטת ת"א ויד ושם; פרופ'  אריאל פלדשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון; פרופ' מעוז עזריהו, אוניברסיטת חיפה.

צילום: Getty Images.

האזינו לתכנית: