שבת עולמית / השעה התיעודית / יצחק ויטנברג

איציק ויטנברג היה מנהיג מרד גטו וילנה שהמשטרה היהודית של הגטו הסגירה לנאצים בשל איומי השמדה. בסופו של דבר ולאחר פקודה שהועברה אל ויטנברג ע"י המחתרת הקומוניסטית, הסגיר את עצמו מנהיג המרד לידי הרוצחים. פרשת מותו מעוררת דילמה מוסרית קשה עד היום.

השתתפו: פרופ' דינה פורת, יד ושם; יונת רוטביין-מרלה, מכון המחקר של השומר הצעיר; פרופ' גדעון גרייף, הקריה האקדמית אונו  

האזינו לתכנית: