שבת עולמית / השעה התיעודית / חיפה המופצצת

על הניסיונות האוויריים של גרמניה ובעלות בריתה: איטליה וצרפת, בזמן מלחמת העולם השנייה, לשתק את נמל חיפה ואת מתקנני הנפט האסטרטגיים הקשורים לנמל.  למדנו שההפצצות לא היו יעילות ולא שיתקו את הנמל ובתי הזיקוק לנפט שבקרבתו – אבל השפיעו על תושבי חיפה ותושבי א"י בכלל זה. 

השתתפו: יגאל גרייבר, החברה ההיסטורית של חיפה; ד"ר מרדכי נאור, חוקר תולדות א"י; אבי משה סגל, חוקר תולדות התעופה בא"י.

צילום: חיפה בשנת 1935, אוסף התצלומים הלאומי. 

האזינו לתכנית: