שבת עולמית / השעה התיעודית / הטנדר נוסע

85 שנה להקמת חיל הנוטרים בארץ-ישראל. החיל הזה שהיה מסופח אל המשטרה הבריטית המנדטורית – גויס על רקע מאורעות הדמים 1936-39. הוא שימש בסיס עברי להגנה על האוכלוסייה היהודית בארץ-ישראל של אותם הימים. חיל הנוטרים והפלמ"ח שהוקם חמש שנים מאוחר יותר – היוו את כוח המגן של הישוב ואת צבא הקבע שהיה כאן עם פרוץ מלחמת העצמאות בסוף 1947. 

השתתפו: ד"ר מרדכי נאור, סופר והיסטוריון; עודד דיסקין, נוטר לשעבר; עודד גטרויר, המועצה לשימור אתרים.

צילום: הארכיון הציוני המרכזי.
 

האזינו לתכנית: