שבת עולמית / השעה התיעודית / מאה שנה למכון הוולקני

על ההיסטוריה של המכון מהקמתו בתל אביב בתחנת ניסיונות חקלאית בשנת 1921 בידי האגרונום יצחק אביגדור וולקנסקי ועד להפיכתו ל "מנהלת המחקר החקלאי" בשנת 1966. על הישגיו של המכון בהכשרת חוקרים ברמה בינלאומית ובפיתוח זנים של צמחי מאכל ועצי פרי הנפוצים היום בכל העולם וכמו כן בפיתוח טכנולוגיה חקלאית מתקדמת. 

השתתפו: פרופ' ויני גולדשטיין, מכון וולקני; פרופ יורם קפולניק, מכון וולקני; ד"ר ויקטור אלחנטי, מכון וולקני.
(צילום: אוסף התצלומים הלאומי)

האזינו לתכנית: