שבת עולמית / השעה התיעודית / שבעים שנה לתנועת המרי העברי

על ניסיון קצר הימים, לאחד את כל שלושת הגופים: ההגנה, אצ"ל ולחי שנאבקו בשלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל, לכלל גוף לוחם אחד. המאחד והמלכד של תנועת המרי היה ד"ר משה סנה שעמד אז בראש המפקדה הארצית. הוא הגיע להבנה עם מפקד האצ"ל מנחם בגין ועם אחד ממפקדי הלח"י נתן ילין מור.
"תנועת המרי העברי" פעלה בין השנים 1945-1946 וביצעה אחת עשרה פעולות גדולות נגד הממשלה הבריטית בארץ ישראל.

השתתפו: פרופ' יגאל עילם, היסטוריון; יוסף קיסטר, מכון ז'בוטינסקי.

 צילום: אוסף התצלומים הלאומי

האזינו לתכנית: