שבת עולמית / השעה התיעודית / תהיה מלחמה בקיץ

65 שנים למערכת סיני: במשדר השתתף פרופ' מוטי גולני שספרו בן שני הכרכים הנושאים את כותרת המשדר, הוא פרי מחקר רב שנים העוסק בהיבטים הפוליטיים והאחרים שקדמו למבצע ועל תוצאותיו, שבסופו של דבר גם תרמו לביסוס מעמדה של ישראל במערב. שני המשתתפים האחרים – פרופ' איתן גלבוע וד"ר נתן ארידן דיברו על עמדתן של ארה"ב ובריטניה.

השתתפו: פרופ' מוטי גולני, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר נתן ארידן, אוניברסיטת בן-גוריון.

צילום ארכיון: אוסף התצלומים הלאומי 

האזינו לתכנית: