שבת עולמית / השעה התיעודית / שמונים שנה לבאבי ייאר

מציינים שמונים שנה לתחילת הטבח באתר ההשמדה הידוע ולהתייחסותה של הקהילה הכללית באוקרינה ליהודים אז והיום. הוזכרו לא רק מעשי זוועה שנעשו על ידי אזרחים אוקראינים נגד יהודים, אלא גם פעולות הצלה של אנשים שאפשר למנות אותם בין חסידי אומות העולם. 

הפרק מתמקד גם בסירובה העקשני של ברית המועצות להודות בחלקם המיוחד של היהודים כקורבנות בין 150.000 הרוגי באבי-יאר ואת השינוי ההדרגתי שהתחולל בעקבות הפואמה של המשורר יבטישנקו ב-1961. 

השתתפו: פרופ' דינה פורת, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' שמעון רדליך, אוניברסיטת בן-גוריון; פרופ' מרטין וילבר, אוניברסיטת חיפה.

האזינו לתכנית: