שבת עולמית / השעה התיעודית / אפגניסטן מחושך לאפלה

על המדינה הגדולה שאין לה מוצא לים ואשר גם היום כמחצית מתושביה, עוסקים ברובם בחקלאות אינם יודעים קרוא וכתוב. המשדר התמקד באמונתם המוסלמית הנוקשה של רוב תושביה ובעובדה שרוב גידוליה החקלאיים עוסקים בטיפוח פרג לצורכי אופיום והרואין. הניסיונות לשכנע את תושביה החקלאים לחדול מגידול הצמח הנרקוטי ולעבור לגידולי שדה רגישים לא צלח. לדעת המומחים נדרשת גישה חדשה לטיפול בנושא.

השתתפו: ד"ר זאב לוין, האוניברסיטה העברית; אל"מ אלדד שביט, אוניברסיטת תל אביב; ד"ר דן דבוסקין, מומחה לפיתוח חקלאי.

 

האזינו לתכנית: