שבת עולמית / השעה התיעודית / הרעה מהצפון

מלחמת יום הכיפורים בצפון מנקודת המבט הסורית והסובייטית: אחד הגילויים הבולטים, מספר על המנהיג הסורי, חאפז אסאד, שהבין כבר ביום השני להתקפה על ישראל כי שחרור רמת הגולן מידי הישראלים הוא מעבר לכוחו. הוא ביקש מן הסובייטים לארגן הפסקת אש ורק לאחר שסאדת סירב להפסיק הלחימה – חידש את התקפתו.
הדיון התבסס על ספרו של אל"מ פסח מלובני – "החזית הסורית מנקודת מבט סורית ערבית וסובייטית".

השתתפו: אל"מ פסח מלובני, היסטוריון; פרופ' אמציה ברעם, אוניברסיטת חיפה; אל"מ חגי מאן, פנסיונר.

(צילום: ארכיון היסטורי "אגד", ויקיפדיה)

האזינו לתכנית: