שבת עולמית / השעה התיעודית / סיפור יהדות צרפת שידור יום הזכרון לשואה ולגבורה 2010 - חלק 2
האזינו לתכנית: